งานสัมมนาครอบครัวGS BATTERY 2019 ณ ไบเทค บางนา แกรนด์ฮอลล์ 201-203 วันเสาร์ที่ 30 พ.ย.2562

งานอบรมสัมมนาของกลุ่มบริษัท สยาม จีเอส แบตเตอร์รี่ ประเทศไทย จำกัด มหาชน โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พ.ย.2562 โดยงานจัดให้กลุ่มผู้ค้าดีลเลอร์ และ รีเซลล์เลอร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนห้างร้านต่างๆ โดยในงานทางเราได้เลือกอุปกรณ์Router Load Balance แบบ2SIM Model รุ่น MAX Transit LTE-A เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานจำนานมากและเพื่อความเสถียรของการใช้งานอินเทอร์เนตในการลงเบียนของผู้เข้าร่วมงาน.