ให้เช่าอุปกรณ์ Router

ให้เช่าอุปกรณ์ Router Gateway และติดตั้งอุปกรณ์ Wireless ภายในงาน สามารถรองรับผู้ใช้ 1,000 คนได้ งาน  :  TFIT Forum 2018 แนวคิด“Embracing Digitalization to Empower Thailand’s Future” วันที่  : 16-17 สิงหาคม 2561 สถานที่ : ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ