ให้บริการเช่า อุปกรณ์ ส่งสัญญาณ ภาพ และ เสียง จาก จุด A ไปยัง จุด B สามารถรถส่งสัญญาณ ผ่าน 3G / 4G LTE / Router / LAN / Wifi / MPLS / Internet Fiber Optic ได้

อุปกรณ์ที่ให้เช่าใช้งาน
Live U
Teradek Cube
Teradek Bond II