การอัพเกรด Firmware Ming-Ji เพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

วิธีอัพเกรด Firmware Ming-Ji

ทำการ Download Firmware ใหม่ ให้พร้อมการอัพเกรด Firmware สามารถ Download ได้ที่นี่ Click Here

1. ให้ Login ไปที่ Ming-Ji ในระบบตามแต่ละที่

blank

Username : admin (default)

Password : admin123 (default)

2. ให้เลือก System Configuration

blank

3. เลือก Device Mainenance

blank

จะเห็น Local Upgrade ในส่วนที่ 1 “Drag file here, Only allow.img files”และ ส่วนที่ 2 “Drag App large file here, Only allow .img files”

4. ให้เลือก File ตามลำดับ และ ช่องสำหรับการอัพโหลดไฟล์ตามภาพด้านล่าง

blank

5. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์แรกเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Firmware และ Save

blank

6. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์แรกเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Algorithm และ Save

blank

7. กลับมาที่หน้า Device Maintenance อีกครั้ง

blank

8. เลือก File ลำดับที่ 2 ตามรูปด้านล่างเพื่อทำการอัพเกรดที่ช่องอัพเกรดที่ 2

blank

9. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์ที่สองเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Firmware และ Save

blank

10. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์สองเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Algorithm และ Save

blank

11. กลับมาที่หน้า Device Maintenance อีกครั้ง

blank

12. ให้ทำการเลือกไฟล์ที่ 3 อัพเกรดในช่องอัพเกรดช่องที่ 2

blank

13. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์ที่สามเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Firmware และ Save อีกครั้ง

blank

14. เมื่อทำการอัพเกรดไฟล์ที่สามเสร็จแล้วให้ไปที่หัวข้อ Algorithm และ Save อีกครั้ง

blank

15. ให้ทำการตรวจสอบที่ Algorithm > Click to expand จะต้องแสดงให้เห็นเหมือนดังรูป

blank

หมายเหตุ Firmware เก่าในช่อง Algorithm จะมีดังรูป

blank