ล่าสุดทางผู้ให้บริการ 5G รายใหญ่ที่สุดในประเทศ จับมือกับ Megvii ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายและวิเคราะห์ข้อมูลภาพบนใบหน้าบริเวณหน้าห้างน้าห้างสรรพสินค้ามากกว่า 191 แห่งทั่วปักกิ่ง สกัด COVID-19 แม้ว่าโรคระบาดดังกล่าวทางจีนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

โดยอุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งระบบวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ Koala ทำให้สามารถตรวจวัดอุณหภูมิได้ทันที โดยอาศัยระบบ AI ที่สามารถตรวจจับภาพถ่ายที่ตรวจจับความร้อน ทางร้านค้าและห้างเองสามารถลดค่าใช้จ่ายของพนักงานในการตรวจสอบบุคคลต่างๆ ที่เดินทางเข้ามาในห้างได้อีกด้วย และช่วยปรับปรุงประสบการณ์การช็อปปิ้งของลูกค้า ทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงความเป็นดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ยังลดความแออัดของพื้นที่ที่ตรวจอุณหภูมิทั้งลูกค้าและพนักงานของห้างอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นอยู่ภายใต้การควบคุมคณะกรรมการประสานงานของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แม้ว่าผู้ที่ผ่านเครื่องดังกล่าวสวมหน้ากากอนามัยก็ตาม ระบบก็สามารถตรวจอุณหภูมิได้โดยมีค่า ± 0.3 °C เท่านั้น โดยสามารถตรวจจับลูกค้าและพนักงานได้ในระยะ 0.3 เมตร ถึง 1 เมตร แล้วแสดงผลลัพธ์ภายใน 0.5 วินาที และ แบนด์วิดท์ของระบบคัดกรองสามารถรับส่งของมูลได้จำนวน 15 คนต่อวินาที
อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งได้ง่าย สามารถใช้งานได้ทันทีที่สำคัญ ระบบ AI ยังมีความสามารถจดจำใบหน้าของลูกค้าและของพนักงานอีกด้วย โดยเชื่อมต่อสัญญาณ 5G และ Wi-Fi ผ่าน China mobile
โดยอีก Use-case บน 5G นั้น ระบบ Megvii Koala หากมี 5G อันนี้จึงได้ประโยชน์แท้จริงด้วย เพราะสามารถทำท่อ VPN บน 5G หรือหากมี Private network บน 5G ก็จะสามารถส่งข้อมูลไป Recognise บน Server ที่อยู่บน IDC ได้เร็วขึ้น สามารถลดข้อจำกัดเดิมของระบบที่แนะนำให้ Run บนเครือข่าย LAN เนื่องจาก 4G นั้น Latency ไม่เหมาะกับการทำงานแบบ Real-time Recognition