KOALA : FACE Recognition Access Control Platform

Touchless Technology รวดเร็ว แม่นยำ ไร้จุดสัมผัส ลดการแพร่กระจายเชื้อโรค

เทคโนโลยี AI ด้าน Face Recognition ก้าวหน้ามากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำมาใช้งานเพื่อระบุตัวตนสามารถทำได้รวดเร็ว แม่นยำ จนถึงในระดับที่สามารถนำมาใช้แทนการสแกนลายนิ้วมือ หรือบัตร IC Card โดย Face Recognition นั้นมีข้อได้เปรียบกว่าระบบสแกนลายนิ้วมือที่ทำงานช้า และต้องใช้นิ้วมือเราสัมผัสเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ทำให้มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ที่เป็นปัญหาร้ายแรงในปัจจุบัน และปลอดภัยกว่าระบบบัตร IC มาก เพราะบัตร IC นั้นเราสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้ ทำให้บัตร IC เป็นระบบที่มีช่องโหว่สูงมากๆ Megvii

MEGVII KOALA Access Platform

Megvii หนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ของโลก ได้พัฒนาระบบ Access Control ที่มีความแม่นยำ รวดเร็ว และสิ่งที่ Megvii Koala มีมากกว่าระบบอื่นๆคือ ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ผ่าน API ทำให้องค์กรสามารถเชื่อมต่อ Megvii Koala ผ่าน API กับระบบ HR, ERP, Database หรือ Big Data Analytics รวมไปถึงการพัฒนา Application เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยกระดับการดูแลลูกได้อีกด้วย

คือ Face Detection and Recognition AIoT Solutions

 สำหรับ Gate Entry and Attendance  โดยผ่านอุปกรณ์ Smart PAD, Smart Camera และอุปกรณ์ AI Terminal

หลักการทำงานคือการติดตั้งกล้องของ Face++ หรือ 3rd Party IP Camera ที่ Support Protocol RTSP รวมทั้งอุปกรณ์ Smart PAD M5 (Koala) ที่มีกล้องในตัว โดยจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ Smart PAD M5 ที่หน้าประตูปิดเปิดหรือ Turnstile Gate

โดยระบบจะทำการเปิดประตูโดยอัตโนมัติหากระบบตรวจสอบพบบุคคลที่ได้ทำการถ่ายภาพลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถใช้ประยุกต์ได้กับหน่วยงาน ห้างร้าน บริษัทหรืออาคารที่ได้มีการบันทึกลงทะเบียนฐานข้อมูลรูปภาพพนักงานหรือผู้มาติดต่อ ที่ได้ส่งรูปมาให้หน่วยงานรักษาความปลอดภัยล่วงหน้า (สามารถใช้ภาพหน้าตรง และด้านข้างลงในฐานข้อมูลได้ถึง 3 ภาพ) โดยตัวอุปกรณ์ Smart PAD M5 จะมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Relay ไปสั่งการกับ Electro Magnetic Turnstile Gate หรือประตูเปิดปิด โดยอัตโนมัติ โดยอุปกรณ์ Smart PAD M5 จะเป็นการรองรับการ Detect ในลักษณะคราวละ 1 คน/Frame

ในขณะที่ระบบ Face++ Camera ที่เชื่อมต่อไปยัง Face Recognition Server (AI Terminal) จะเป็นการทำงานทั้งแบบตรวจจับใบหน้า Face Recognition และตรวจจับวิดีโอ (Video Structureing) โดยรองรับการตรวจจับมากกว่า 1 คน/Frame ในรูปแบบ Video โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในลักษณะ Time Attendance, Guest Welcome, VIP Welcome หรือ Non Welcome/Black List Person Alert โดยตัวระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อไปยังจอ Digital Signage ที่มีการติดตั้งตรงหน้าทางเข้าหรือประตูบริษัท/อาคาร

ระบบ Face++ Face Recognition Server ยังสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Application อื่นๆ ผ่าน API อาทิเช่นระบบฐานข้อมูลพนักงาน HR, Payroll เป็นต้น

โดยเราสามารถนำประยุกต์ใช้ได้กับหลายหน่วยงาน องค์กรหรือบริษัท หรือแม้แต่ ที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา โรงเรียน โรงแรมหรือแม้แต่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีปัญหาเรื่องการจัดการ ตรวจสอบการบันทึกเวลาเข้างาน เลิกงาน หรือโอทีของพนักงาน

อุปกรณ์ Hardware ของ Megvii รองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายตั้งแต่ระดับเริ่มต้นที่ชุดเล็ก กล้อง 1 ตัว/Smart PAD M5 1 ตัว/AI Terminal ขนาดเล็ก ไปจนถึงระดับขนาดกลางถึงใหญ่ ที่อุปกรณ์ AI Server สามารถรองรับ IP Camara พร้อมกันสูงสุด 10 เครื่องหรือ Smart PAD M5 50 เครื่อง 

Open API

Megvii Koala Platform มี API ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาสามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Koala Server ไปยัง Application หรือ Software อื่นๆผ่าน API โดย Megvii มี API Documentation เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำหรีับอำนวยความสะดวกแก่นักพัฒนา