ให้เช่าอุปกรณ์ Router

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on reddit
Reddit
Share on pinterest
Pinterest

ให้เช่าอุปกรณ์ Router Gateway และติดตั้งอุปกรณ์ Wireless ภายในงาน สามารถรองรับผู้ใช้ 1,000 คนได้

งาน  :  TFIT Forum 2018 แนวคิด“Embracing Digitalization to Empower Thailand’s Future”
วันที่  : 16-17 สิงหาคม 2561
สถานที่ : ณ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

กระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับพันธมิตรจัดงาน ‘CLMVT Forum 2018’ ที่สุดแห่งการการประชุมระดับนานาชาติในภูมิภาคอาเซียนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 5 ประเทศคู่ค้าได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย ภายใต้แนวคิด “Taking-Off Through Technology ทะยานสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยี” โดยมีเป้าหมายเพื่อผนึกกำลังความสามารถทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ขยายตลาดในภูมิภาคอื่น ปลดล็อกอุปสรรคทางการค้าพร้อมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ก้าวล้ำสู่อนาคตอย่างยั่งยืน