บริการเชื่อม ข้อมูลโปรแกรมบัญชี ที่ ข้อมูลวิ่งผ่าน Lan ใน Office เดียวกัน

แต่เราเชื่อมสาขาโดยปรับให้สามารถเชื่อมโยงข้ามสาขาต่างๆได้ ผ่านระบบ Internet ครับ