อุปกรณ์ Router ให้เช่า

Rent Router for Even

บริการให้เช่าอุปกรณ์RouterและAccess Point ขยายสัญญาณอินเทอร์เนตตามงานอีเว้นท์ต่างๆ อาทิเช่น งานประชุมสัมนา ,WorkShopต่างๆ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน สามาร

เพิ่มเติม »