Wireless ให้เช่า

Rent Router & Access Point งานประชุม ณ ชั้น 19 อาคารเกษรพลาซ่า

บริการให้เช่าอุปกรณ์Router & Access Point สำหรับงานประชุมสัมนา,Conferrence ,ตามสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ โดยอุปกรณ์รองรับการทำงานทุกซิมและโค

เพิ่มเติม »