Megvii

Megvii Ming Ji Mini :: ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี AI อัจริยะ

Ming Ji ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าขั้นสูง ร่วมกับกล้องสองระบบ จากกล้อง Infraredและกล้องวีดีโอปกติ ประสานกับ Brain++ จาก ​Megvii Deep Learning Platform

เพิ่มเติม »