Megvii

บริการให้เช่าระบบ thermal scan กล้องสแกนใบหน้าตรวจวัดอุณหภูมิ

บริการให้เช่าเครื่องThermo Scan  เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับการคัดกรองผู้ป่วย, เครื่องจับความร้อนสำหรับงานคัดกรองผู้ป่วย, Body temperature measuri

เพิ่มเติม »
Megvii

Megvii Ming Ji Mini :: ระบบตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี AI อัจริยะ

Ming Ji ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าขั้นสูง ร่วมกับกล้องสองระบบ จากกล้อง Infraredและกล้องวีดีโอปกติ ประสานกับ Brain++ จาก ​Megvii Deep Learning Platform

เพิ่มเติม »